Raamovereenkomst verwijderen bomen

Project:

Raamovereenkomst verwijderen bomen

Opdrachtgever:

Gemeente Bloemendaal

Periode:

2021

Alle de dode en kwakkelende bomen binnen de gemeente worden door ons verwijderd tot op maaiveld hoogte. Voor deze werkzaamheden maken wij gebruik van onze bomenklem met zaagkast. Daarna worden de stobben gefreesd en/of gerooid. De gefreesde stobbengaten worden door  ons opgevuld met teelaarde, ter plaatse van de gerooide bomen richten wij nieuwe groeiplaatsen in met bomengrond of –zand.