Beschoeiing Sportpark De Omzoom

Project:

Beschoeiing Sportpark De Omzoom

Opdrachtgever:

Gemeente Zaanstad

Periode:

Oktober 2021

Rondom Sportpark De Omzoom in Assendelft hebben wij een natuurlijke beschoeiing aangebracht. Deze beschoeiing was nodig omdat de slootkanten begonnen af te kalven. Voor de natuurlijke beschoeiing hebben wij gebruik gemaakt van wiepen van wilgentenen, deze is aangevuld met kleiachtige grond.